نتایج کاشت مو قبل و بعد

با گالری قبل و بعد دکتر سینیک، نتایج متحول کننده کاشت مو را درک کنید.

دگرگونی شگفت انگیز بیماران کاشت مو را ببینید. عکس های قبل و بعد ما را مرور کنید تا نتایج متحول کننده درمان های ترمیم مو را درک کنید.

picture of player picture of player
رونوشت

اگر به دنبال کاشت مو با کیفیت هستید، بیمارستان دکتر سینیک می تواند نتیجه بی مانندی را برای شما فراهم کند. معیارهای گوناگونی برای کاشت مو موفق وجود دارد که عبارتند از:

1. انتخاب جراح کارآزموده و متخصص در زمینه کاشت مو.
2. انتخاب شگرد مناسب بر اساس نوع تاسی.
3. اطمینان از تراکم و کیفیت کافی در ناحیه اهداکننده.
4. انجام یک تحلیل دقیق قبل از عمل بر روی ریشه مو.
5. پیگری ویژه مراقبت و درمان پس از عمل.

کاشت مو موفق می تواند راه حلی دائمی برای ریزش مو باشد. بیمارستان موی دکتر سینیک یکی از نامدارترین کلینیک های مو در ترکیه است که کاشت مو و ریش را با بهترین کیفیت ارائه می دهد. برای مشاوره رایگان با شماره 905422340034+ تماس بگیرید. نیازهای کاشت مو خود را به ما واگذار کنید.


فیلتر کردن با:

روش
 • All روش
 • DHI
 • FUE
 • دار
 • ریش
پیوندها
 • All پیوندها
 • 2000
 • 2200
 • 2400
 • 2500
 • 2525
 • 2700
 • 2750
 • 2900
 • 3000
 • 3050
 • 3150
 • 3250
 • 3300
 • 3350
 • 3700
 • 3750
 • 3800
 • 4000
 • 4200
 • 4250
 • 4450
 • 4500
 • 4800
 • 5200
 • 5800
 • 6000
مرحله نوروود
 • All مرحله نوروود
 • III
 • IV-A
 • V
 • V-A
 • VI
 • پیشانی
جنسیت
 • All جنسیت
 • آقایان
 • بانوان
مرحله نوروود - 2700 پیوندها FUE کاشت مو قبل - بعد
before-after
مرحله نوروود VI - 4500 پیوندها FUE کاشت مو قبل - بعد
before-after
مرحله نوروود VI - 6000 پیوندها FUE کاشت مو قبل - بعد
before-after
مرحله نوروود - 3750 پیوندها ریش کاشت مو قبل - بعد
before-after
مرحله نوروود IV-A - 2900 پیوندها دار کاشت مو قبل - بعد
before-after
مرحله نوروود پیشانی - 3300 پیوندها FUE کاشت مو قبل - بعد
before-after
مرحله نوروود IV-A - 2000 پیوندها دار کاشت مو قبل - بعد
before-after
مرحله نوروود IV-A - 2500 پیوندها دار کاشت مو قبل - بعد
before-after
مرحله نوروود IV-A - 2200 پیوندها دار کاشت مو قبل - بعد
before-after
مرحله نوروود IV-A - 3250 پیوندها دار کاشت مو قبل - بعد
before-after
مرحله نوروود V-A - 3700 پیوندها دار کاشت مو قبل - بعد
before-after
مرحله نوروود - 3750 پیوندها ریش کاشت مو قبل - بعد